Podrobnosti záznamu

Název
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek, Tibor Andrejkovič
Další názvy
    The silicified rocks from Čížov: a contribution to the geomorphology of Miocene landscape of Podyjí
Autor
    Andrejkovič, Tibor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 3-13
Rok
    1999
Poznámky
    5 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    křemen
    miocén-svrchní
    opál
    paleoklimatologie
    paleoreliéf
    silicifikace
    silicity
    silkrusta
    terciér
Geografické jméno
    Čížov (Znojmo)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Čížova
    Geomorfologii
    Krajiny
    Miocenní
    Podyjí
    Příspěvek
    Silicity
Abstrakt (anglicky)
   The silicified rocks in grey, brown to red fragments more than 10 kg heavy were found close to Čížov in the Podyjí National Park. Their mineralogical composition is monotonous-quartz and microcrystalline quartz forms the main constituent of the rock besides smaller quantities of opal, ggoethite, hematite, organic particles and clay minerals. The cement is quartzitic or opaline but accessoric Fe-hydroxides wqere observed as well. The silicified rocks ("secondary quartzites") belong to the silcretes. The Paleogene secondary quartzites are often characterised by anatase or Ti-rich cement while colder Upper Miocene quartzitic rocks are usually sandy, vuggy without Ti traces in cement and their transitions to ferolites are common.
   Therefore we conclude that silicites from Čížov belong to the younger group of silicites which were formed probably during several cycles in flat alluvial plains of the Upper Miocene rivers as surficial hardpan or subsurficial siliceous infiltrations into deeply weathered rocks
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012