Podrobnosti záznamu

Název
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
Údaj o odpovědnosti
    Martin Milický, Michal Polák, Ondřej Zeman
Autor
    Milický, Martin
    Polák, Michal
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Project Elbe IV : 2003-2006
Strany
    s. 48-58, 61-63
Poznámky
    16 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    bilance podzemních vod
    česká křídová pánev
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    infiltrace
    jímání
    kvartér Polabí
    model hydrodynamický
    proudění
    sucho
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Jizera (povodí)
    Labe (povodí)
Klíčové slovo
    Course
    Cretaceous
    Deposits
    Flow
    Groundwater
    Jizera
    Lower
    Quaternary
    River
    Simulation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012