Podrobnosti záznamu

Název
    Simultaneous analysis of cytokines and co-stimulatory molecules concentrations by ELISA technique and of probabilities of measurable concentrations of interleukins occurring in plasma of healthy blood donors
Další názvy
    Koncentrace cytokinů a kostimulačních molekul sledována pomocí metody ELISA a pravděpodobnost detekce výskytu interleukinů v plazmě zdravých dárců krve
Autor
    Čoupek, Petr
    Hrabčáková, Viera
    Klabusay, Martin
    Neničková, Marie
    Tesařová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mediators of Inflammation
Svazek/č.
    Roč. 2006, č. jaro
Strany
    7
Rok
    2006
Výraz tezauru
    ELISA Technique, Interleukin,
Klíčové slovo
    Analysis
    Blood
    Co-stimulatory
    Concentrations
    Cytokines
    Donors
    ELISA
    Healthy
    Interleukins
    Measurable
    Molecules
    Occurring
    Plasma
    Probabilities
    Simultaneous
    Technique
Abstrakt (česky)
   Komplex cytokinů má znatelný vliv na homeostázu lidského organismu. Zatím není známa komplexní analýza, která by popisovala hodnoty cytokinů pro zdravé jedince. Metoda: Autoři použili metodu ELISA pro současné zjištění rozpustných cytokinů a kostimulačních molekul v plazmě 30-ti zdravých dárců.
Abstrakt (anglicky)
   The cytokine network remarkably influences homeostasis. There is not a complex analysis describing physiological values of soluble cytokines in healthy individuals. Methods. Authors used the ELISA method to detect soluble cytokines and costimulatory molecules simultaneously in the plasma of 30 blood donors.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014