Podrobnosti záznamu

Název
    Site friendly Dilatometric Slope Monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia
Další názvy
    Lokalitu nepoškozující dilatometrické kontrolní sledování svahů keltské horské pevnosti Obří hrad,J. Čechy.
Autor
    Hartvich, Filip
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings ICL Symposium,23-24.11.2006
Strany
    11
Poznámky
    Akce: 2006/11/23 ; Kyoto
Výraz tezauru
    archaeological monument destruction, rock slide, paragneiss, contemporary activity of slope movements and its monitoring
Klíčové slovo
    Bohemia
    Celtic
    Citadel
    Dilatometric
    Friendly
    Hrad
    Monitoring
    Mountain
    Obří
    Site
    Slope
Abstrakt (česky)
   Archeologické, geomorfologické, inženýrskogeologické a geofyzikální důkazy shromážděné běhen 3 let prací prokázaly, že destrukce jv. části keltské citadely byla způsobena protohistorickým planárním skalním řícením. Svahové pohyby byly aktivní již v době stavby opevnění. jejich aktivita však přetrvává dodnes latentně ohrožuje tuto archeologickou památku. ve světle nových poznatků byly reinterpretovány některé terénní formy a pozměněny archeologické hypotézy: např. známá Skalní brána dominující opevnění není keltská. Vznikla svahovými pohyby a je příliš mladá na to, aby byla využita jako jako vchod do pevnosti.
Abstrakt (anglicky)
   Archaeological, geomorphological, engineering geological and geophysical evidence gathered during 3 years investigation proved the rock slide origin of very old destruction of the SE part of citadel. Moreover they shown as slope movement activity during Celtic ramparts construction, as well as their present day activity potentially risky for the archeological monument. In the light of new findings, some terrain forms and archaeological hypotheses were reinterpreted: e.g. the famous Rock Gate dominating ramparts is not of Celtic origin; it is of slope movement origin and too young to be an enrance into the Citadel.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014