Podrobnosti záznamu

Název
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
Autor
    Holub, Karel
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montanistica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 2
Strany
    s. 243-248
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Vyšetřování odezvy podloží na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Ostrava-Karviná region
    seismic noise
Klíčové slovo
    Investigation
    Krásné
    OKC
    Ostrava
    Pole
    Response
    Seismological
    Site
    Station
Abstrakt (česky)
   Práce je zaměřena na výzkum vlivu geologického podloží na dvou stanovištích seismické stanice Ostrava-Krásné Pole (OKC), které se zásadně liší charakterem podloží. V seismickém sklepě jsou v podloží nezpevněné glaciofluviální sedimenty, které zvyšují hodnoty amplitud rychlosti kmitání. Naproti tomu v experimentální štole jsou v podloží výchozy kulmských břidlic, kde jsou pozorovány amplitudy rychlosti přibližně o řád nižší.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012