Podrobnosti záznamu

Název
    Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Problemy zagospodarowania ziem górskich
Svazek/č.
    -, č. 55
Strany
    s. 55-67
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Problémy venkova v horské části česko-polského pohraničí
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    human capital
    marginality
    population
Klíčové slovo
    Borderland
    Countryside
    Czech-Polish
    Mountain
    Situation
Abstrakt (česky)
   Většina pohraničí České republiky jsou horské oblasti. Marginalita těchto území závisí nejen na vzdálenosti regionálních center, ale, díky přírodním podmínkám, také na špatné dopravní dostupnosti. Hlavním cílem tohoto příspěvku je identifikace současných problémů západní části česko-polského pohraničí. Analýza vychází z historických souvislostí, sídelní struktury, populačního vývoje a lidských zdrojů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012