Podrobnosti záznamu

Název
    Six rare lepidostrobus species from the Pennsylvanian of the Czech Republic and their bearing on the classification of lycospores
Autor
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 139, 1-4
Strany
    s. 211-226
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Šest vzácných druhů rodu Lepidostrobus z pensylvánu České republiky a jejich vliv na klasifikaci lykospor
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    in situ and dispersed spores
    lepidostrobus
    Lycospora
    Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Bearing
    Classification
    Czech
    Lepidostrobus
    Lycospores
    Pennsylvanian
    Rare
    Republic
    Six
    Species
Abstrakt (česky)
   Je navrženo nové rozdělení sporového rodu Lycospora do šesti skupin, na základě morpfologie a znalostí in situ spor. Je navrženošest nových druhů rodu Lepidostrobus z langsetu až bolsovu kladensko-rakovnické a vnitrosudetské pánve.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012