Podrobnosti záznamu

Název
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
Údaj o odpovědnosti
    František Gomolčák, Mirko Matys, Mirko Matys
Autor
    Gomolčák, František
    Matys, Mirko
    Ondrášik, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 257-260
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    činnost podzemní vody
    dopravní stavby
    mechanika hornin
    půda základová
    sedání
    stabilní výpočty
    zakládání
Geografické jméno
    Bratislava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bratislave
    Cez
    Dialničného
    Dunaj
    Inžinierskogeologického
    Mosta
    Prieskumu
    Skúsenosti
    Zakladania
Abstrakt (česky)
   Analýza tektonické aktivity zlomů v bezprostřední blízkosti mostu indikuje na hodnoty diferenciálních posunů do 10 mm za 100 let. Z hlediska dlouhodobé stability stavby se hodnoty sedání a pravděpodobné hodnoty tektonických pohybů blíží, s ohledem na životnost mostu, mezním hodnotám přípustné deformace podloží. Ukázalo se, že v podobných geologických poměrech jakým je nestejnorodost granodioritového masívu, je třeba volit typ mostní konstrukce méně citlivý na nerovnoměrné sedání v důsledku diferenciálních tektonických pohybů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012