Podrobnosti záznamu

Název
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
Údaj o odpovědnosti
    Karel D. Malý, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič
Další názvy
    Skalice quartzites and their relationship to overlain volcanic rocks
Autor
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Malý, Karel D.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 23-24
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    eocén
    geologie regionální
    hydrotermální alterace
    křemenec
    mapa geologická
    oligocén
    petrogeneze
    pískovce
    profil geologický
    severočeská pánev
    silicifikace
    terciér
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Skalice (Litoměřice, Litoměřice)
Klíčové slovo
    02-43
    Horninám
    Křemence
    Litoměřice
    Nadložním
    Skalické
    Vulkanickým
    Vztah
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012