Podrobnosti záznamu

Název
    Skarnoidní horniona z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
Další názvy
    A skarn-like rock from the Obří skály Rocks in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea (A)
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1
Strany
    15
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Fe-Mn-Zn mineralization
    Keprník Group
    Silesicum
    skarn-like rock
Klíčové slovo
    Horniona
    Hrubém
    Jeseníku
    Obřích
    Skal
    Skarnoidní
Abstrakt (česky)
   Čočkovité těleso tvoří exotickou součást plagiklas-biotitových keprnických ortorul. Je složeno převážně z Fe-Mn granátu s progresivní zonální texturtací (Bt-Grt termometr - 530-580oC)a biotitu. Mezi vedlejší součásti se řadí Zn-staurolit, Fe-gahnit, labradorit a muskovit. Z akcesorií je běžný pyrhotin, místy sfalerit. Méně časté jsou chalkopyrit, pyrit, galenit, chlorit, ilmenit, rutil, titanit. Retrográdní přeměna proběhla za tlaku 0,35-0,39 (sfaleritový barometr) a teplotě ~350oC (chloritový termometr). Mineralogické složení, chemismus horninotvorných minerálů a výsledky izotopového složení síry (7,8-11,8 delta 34S) ukazují na vulkanosedimentární původ a abiogenní podmínky precipitace dané minerální asociace.
Abstrakt (anglicky)
   A lense shaped body within plagioclase-biotite-orthogneisses is composed mainly of biotite andFe-Mn-garnet with prograde zonation. In a little lesser amount Zn-rich staurolite and Fe-gahnite are present. Among accessories (labradorite, muscovite, amphibole, chalcopyrite, sphalerite, galena, pyrite, rutile, ilmenite, titanite) pyrrhotite is the prevailing component. The retrograde recrystallization, according to the chlorite thermometer, passed at about 350oC and under the pressure 0,35-0,39GPa (sphalerite barometry). The mineral composition, chemistry of the rock-forming minerals and isotopic data of the sulphur (7,8-11,8 delta 34S) indicate the protholite of volcano-sedimentary origin and precipitation of the mineral association in an abiogenic reduction area.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012