Podrobnosti záznamu

Název
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
Údaj o odpovědnosti
    Jana Kotková
Autor
    Kotková, Jana, 1963-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 4
Strany
    s. 215-232
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 4 tab., 6 diag.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    distribuce prvků
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfika
    minerály
    skarny
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hora Svaté Kateřiny (Most, Litvínov)
    Měděnec
    Přísečnice
Klíčové slovo
    Central
    Geochemistry
    Hory
    Implications
    Krušné
    Mineralogy
    Mts
    Origin
    Skarn
    Skarns
Abstrakt (česky)
   Studované skarny jsou tvořeny převážně klinopyroxenem a granátem se sekundárním epidotem a amfibolem. Změny složení pevných roztoků granátu a pyroxenu odpovídají změnám v celkovém chemismu hornin. Distribuce vzácných zemin v granátických svorech je závislá na obsahu hlavních prvků, zvláště Al2O3; rozdíly v distribuci vzácných zemin v amfibolických a epidotických horninách odrážejí rozdílný charakter hydrotermálních roztoků. Pozitivní Eu anomálie, poměr hlavních prvků a obsah stopových prvků typických pro klastické sedimenty a bazické vulkanity odpovídá spíše vulkanosedimentárnímu a regionálně metamorfnímu vzniku skarnů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012