Podrobnosti záznamu

Název
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
Další názvy
    Scorodite FeAsO4.2H2O from Jezdovice near Třešť
Autor
    Hrazdil, Vladimír
    Kocourková, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 1
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Ag-Pb-Zn ore deposit
    Jihlava ore district
    scorodite
    X-ray powder diffraction
Klíčové slovo
    FeAsO4.2H2O
    Jezdovic
    Skorodit
    Třeště
Abstrakt (česky)
   Ložisko Jezdovice tvoří hydrothermální mineralizace křemenných žil s Fe-sfaleritem, galenitem, pyritem, arsenopyritem, pyrrhotinem a chalkopyritem. Skorodit byl nalezen na starých haldách poblíž Jezdovic-Práchovny. Byl identifikován pomocí práškové RTG-difrakce, vypřesněné mřížkové paprametry odpovídají publikovaným hodnotám. Výskyt skoroditu v Jezdovicích je prvním v jihlavském revíru.
Abstrakt (anglicky)
   The Jezdovice deposit is formed by hydrothermal mineralization, including quartz veins with Fe-sphalerite, galena, pyrite, arsenopyrite, pyrrhotite and chalcopyrite. Scorodite was found on old dumps near Jezdovice-Práchovna. The mineral was identified by X-ray powder diffraction, refined unit-cell parameters of scorodite correspond to the published values. The occurrence of scorodite in Jezdovice is the first in the Jihlava mining district.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012