Podrobnosti záznamu

Název
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Uher
Další názvy
    Scorodite from the Pezinok antimony ore deposit, Western Slovakia
Autor
    Uher, Pavel
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 451-454
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 2 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    arzenáty
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    metoda termická
    metody termické
    mikrosonda elektronová
    minerály
    rudy Sb
    skorodit
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kolársky vrch
    Malé Karpaty
    Pezinok
Klíčové slovo
    Ložiska
    Pezinok
    Sb
    Skorodit
Abstrakt (česky)
   Skorodit, Fe3+ (AsO4) . 2 H2O z antimonového ložiska Pezinok-Kolársky vrch patří mezi typické sekundární minerály, zejména oxidační zóny rudních ložisek. Na uvedeném ložisku souvisí vznik skoroditu s oxidací arzenopyritu v hypergenních podmínkách. Část skoroditu vznikla na místě v podobě jemně krystalických povlaků, část migrovala v podobě roztoku a vyplnila trhliny v křemeni ve formě žilek a celistvých útvarů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012