Podrobnosti záznamu

Název
    Skryje - zeměpisný obraz obce
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Dějiny Skryjí
Strany
    S. 9-13
Poznámky
    Projekt: 205/06/1024, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Skryje - geographical image of the village
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphic division
    geomorphic units
    historical floods
    valley of the Loučka river
Klíčové slovo
    Obce
    Obraz
    Skryje
    Zeměpisný
Abstrakt (česky)
   Nástin geomorfologického členění a vývoje okolí obce se zaměřením na údolí řeky Loučky, které tvoří hranici mezi Křižanovskou a Hornosvrateckou vrchovinou. Je podán výčet povodní, které v minulosti postihly obec Skryje s vylíčením vzniklých škod.
Abstrakt (anglicky)
   An outline of geomorphic division and landforms development is given focused namely to the valley of the Loučka R. which divide two main units - the Křižanovská vrchovina Upland and Hornosvratecká vrchovina Upland. Then the list of historical floods folowed with informations on damages.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012