Podrobnosti záznamu

Název
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
Údaj o odpovědnosti
    Eva Planderová
Další názvy
    Weakly metamorphosed sediments in the Ďumbier crystalline (Jasenie area, Low Tatra Mts.) according to their palinomorphs
Autor
    Planderová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 243-246
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 1 tab. foto
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    devon
    jaderná pohoří
    kambrium
    metamorfní pochody
    metasedimenty
    ordovik
    rostlinné mikrofosilie
    silur
Klíčové slovo
    ďumbierskeho
    Jasenie
    Krystalinika
    Metamorfované
    Oblasť
    Palinomorf
    Sedimenty
    Slabo
    Výskytu
    Základě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012