Podrobnosti záznamu

Název
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
Autor
    Kukutsch, R.
    Lednická, Markéta
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 159-164
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Observation of water level in underground spaces in medieval mine Jeroným
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Tato publikace má ISSN i ISBN. Nešlo mi zadat ISBN 978-80-248-1616-6.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Medieval Mine Jeroným
    water in underground spaces
Klíčové slovo
    Díle
    Důlních
    Důlním
    Historickém
    Hladiny
    Jeroným
    Pohybů
    Sledování
    Vod
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje sledování změn úrovně důlních vod v historickém Dole Jeroným. Výsledky měření změn úrovně hladin vod byly porovnány s množstvím srážek na povrchu.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with description of observation of water level in underground spaces in medieval Mine Jeroným. It is documented current measurement of changes of individual water accumulation and correlation of these changes with weather conditions.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012