Podrobnosti záznamu

Název
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
Autor
    Doležalová, Hana
    Kajzar, Vlastimil
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 2
Strany
    s. 45-53
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED1.1.00/02.0070, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0285288
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Using aerial photogrammetry to observe surface undermining processes
    Rozsah: 9 s. : C
Předmětová kategorie
    aerial photogrammetry
    surface changes
    undermining
Klíčové slovo
    Fotogrammetrií
    Leteckou
    Poddolování
    Povrchových
    Projevů
    Sledování
Abstrakt (česky)
   Povrchové projevy poddolování jsou nejčastěji sledovány pomocí klasických geodetických metod. Zejména se k tomuto účelu využívá měření výšek pomocí geometrické nivelace. Povrch ovlivněný hlubinnou těžbou se však velmi často mění nejen v důsledku přímého poddolování, ale také vlivem rekultivačních prací, kdy především několikametrové navážky výrazně mění ráz krajiny. Letecká fotogrammetrie je metodou, která umožňuje na základě zpracování a vyhodnocení leteckých snímků určit prostorovou polohu studovaných prvků s měřickou přesností a její vhodná aplikace může být pro sledování povrchových změn v důsledku hlubinné těžby a souvisejících rekultivačních prací značným přínosem. Opakovaná letecká snímkování lokality Louky u Karviné ukázala na rozsah a velikost těchto povrchových změn.
Abstrakt (anglicky)
   Surface manifestations of undermining are often monitored by conventional surveying methods, mostly using leveling. However, the surface affected by underground mining is often changing not only due to direct undermining, but also due to reclamation, especially when several meters high spoil deposits significantly change the landscape. Aerial photogrammetry is a method that allows determining the spatial position of the studied elements with the surveying precision and its application may be suitable for monitoring of the surface changes caused by underground mining and related reclamation. Repeated aerial photogrammetry at Louky locality near Karviná showed the range and size of these surface changes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014