Podrobnosti záznamu

Název
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Medek
Autor
    Medek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 5
Strany
    s. 202-206
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    metody analytické
    odpadní vody
    sloučeniny organické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Labe
    Látek
    Organických
    Povodí
    Povrchových
    Sledování
    Těkavých
    Vodách
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   V povrchových vodách povodí Labe byla ověřena metodika sledování těkavých organických látek. Principem je jejich koncentrace a isolace s následnou jednoduchou plynovou chromatografií. Metoda byla použita pro identifikaci některých zdrojů znečištění odpadními vodami (chemických závodů). Studie oživila zájem o tuto skupinu těkavých organických látek, které negativně ovlivňují kvalitu a použitelnost povrchových vod. Výsledky potvrdily nutnost systematického sledování těchto látek jak v povrchových, tak i v odpadních vodách.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012