Podrobnosti záznamu

Název
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
Další názvy
    Properties monitoring of portland and aluminous mixes
Autor
    Boháč, Martin
    Hroza, Miroslav
    Staněk, Theodor
    Všianský, Dalibor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Rok
    2008
Poznámky
    Akce: 2008/10/15 ; Stará Lesná
Výraz tezauru
    concrete
    high-alumina cement
Klíčové slovo
    Cementu
    Hlinitanového
    Portlandského
    Sledování
    Směsí
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   Byl sledován vliv různého poměru vybraného portlandského a hlinitanového cementu na technologické vlastnosti malt a na fázové změny past.
Abstrakt (anglicky)
   The influence of different miziny proportional levels of Portland cement and high-alumina cement on technological properties of mortars and phase changes of pastes was tested.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012