Podrobnosti záznamu

Název
    Slip-generated patterns of swarm microearthquakes from West Bohemia/Vogtland (central Europe): Evidence of their triggering mechanism?
Autor
    Fischer, Tomáš
    Horálek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geophysical Research
Svazek/č.
    Roč. 110, B5
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/02/0381, GA ČR3cav_un_auth*0000191
    Projekt: IAA3012308, GA AV ČR3cav_un_auth*0000910
    Překlad názvu: Skluzem generované prostorové rozložení rojových mikrozemětřesení v oblasti západních Čech/Vogtland (střední Evropa): důkaz jejich spouštěcího mechanismu?
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    space-time relations
    swarm microearthquakes
    West Bohemia/Vogtland
Klíčové slovo
    Bohemia/Vogtland
    Central
    Europe
    Evidence
    Mechanism
    Microearthquakes
    Patterns
    Slip-generated
    Swarm
    Triggering
    West
Abstrakt (česky)
   Zkoumali jsme časoprostorové vztahy mezi po sobě jdoucími jevy západočeského roje z roku 2000 a jejich vazbu na změny Coulombova napětí indukované na zlomové ploše v důsledku minulých rojových zemětřesení
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013