Podrobnosti záznamu

Název
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Zeman, Václav Suchý, Karel Melka
Další názvy
    Composition and origin of black coating on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
Autor
    Melka, Karel
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 138-140
Rok
    1997
Poznámky
    3 fot., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon
    hydrotermální alterace
    kalcit
    mangan
    oxidy
    paleokras
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
Klíčové slovo
    12-21
    Beroun
    černých
    Čertovy
    Dutin
    Koněprus
    Krasových
    Kůr
    Původ
    Schody
    Složení
    Stěnách
    Velkolomu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012