Podrobnosti záznamu

Název
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
Autor
    Melka, Karel
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 138-140
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
Klíčové slovo
    Black
    Bohemian
    Cavities
    Coatings
    Composition
    černých
    Čertovy
    Dissolution
    Dutin
    Karst
    Koněprus
    Koněprusy
    Krasových
    Kůr
    Near
    Origin
    Původ
    Quarry
    Schody
    Složení
    Stěnách
    Velkolomu
    Walls
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012