Podrobnosti záznamu

Název
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Další názvy
    Composition of atmosphere and the climate in ancient past of the Earth: what is the relation with movement of litospheric plates? (a discusion)
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 53
Strany
    s. 46-51
Rok
    2013
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    551.2
    551.58
Skupina konspektu
    551
Předmětová skupina
    oxidace
    paleoatmosféra
    paleoklimatologie
    prekambrium
    proterozoikum
    skleníkový efekt
    tektonika desková
    teplota
    zalednění
Klíčové slovo
    Atmosféry
    Dávné
    Desek
    Diskuse
    Jak
    Litosférických
    Minulosti
    Podnebí
    Pohyby
    Složení
    Souvisí
    Země
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 5. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014