Podrobnosti záznamu

Název
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Další názvy
    The composition of Moldanubian marbles - a significant argument for a Precambrian age of the Varied group
    Die Zusammensetzung der moldanubischen Marmore als ein wichtiges Argument für das präkambrische Alter der Bunten Serie
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 47
Strany
    s. 27-38
Rok
    2007
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    550.4
    551.7
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    Barrandien
    cér
    chemismus hornin
    chemostratigrafie
    Český masiv
    izotopy Sr
    moldanubikum
    mramor
    paleozoikum-spodní
    petrogeneze
    proterozoikum
    protolit
    stroncium
    vápenec
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Argument
    Moldanubických
    Mramorů
    Pestré
    Prekambrické
    Skupiny
    Složení
    Stáří
    Významný
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012