Podrobnosti záznamu

Název
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová
Další názvy
    Svahové pohyby v okolí Nového Města nad Metují
Autor
    Smolová, Irena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 35
Strany
    p. 41-46
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr., 3 fot., 8 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fylity novoměstské
    gelivace
    morfostruktura
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    pohyb svahový
    řícení skalní
    studie environmentálních vlivů
    zvětrávání mechanické
Geografické jméno
    Čechy
    Nové Město nad Metují (Náchod)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Město
    Metují
    Northeast
    Nové
    Processes
    Slope
    Surroundings
Abstrakt (anglicky)
   The slope processes in region studied affect in a very outstanding way not only the physiogeographic conditions but also the socioeconomic ones. In some localities they represents an effective factor that limits the continuous development of the housing structure. The valley sides are rather unevenly affected by the slope movements. On one hand, they are extremely effective in the concave part of slope within the fluvial action of the stream. The Metuje River undercuts the concave banks of the meandering valley section and evolves due to it the bank scours in the lower slope parts. On the other hand, the slope movements manifest themselves in an outstanding way in the middle and uppermost parts of slopes, partucularly in places with existing cryoplanation terraces limited by the frost-riven scarps of an usual 38-40°C inclination or by nearly vertical frost-riven cliffs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012