Podrobnosti záznamu

Název
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Oldřich Krejčí
Další názvy
    Svahové deformace a jejich význam při vývoji reliéfu střední části Vnějších Západních Karpat na Moravě
Autor
    Kirchner, Karel, 1951-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 10, no. 2
Strany
    p. 10-19, příl.
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr., 3 fot. v textu, 2 fot. v příl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    502
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    modelování
    ochrana přírody
    pohyb svahový
    reliéf
    sesuv
    slezská jednotka
    svah
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Javorníky
    Moravskoslezské Beskydy
Klíčové slovo
    Carpathians
    Deformations
    Development
    Middle
    Moravia
    Outer
    Relief
    Significance
    Slope
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The extreme precipitation in July 1997 activated slope movements in the flysch relief of the Outer Western Carpathians in eastern Moravia. The slope movements resulted in extensive landscape devastation and markedly remodelled the topography. The situation was an impulse for a detailed geological and geomorphological study of slope displacement. The paper presents detailed characteristics of six chosen localities with slope deformations. The research brought some new pieces of knowledge of slope movements, which help to better understand and appreciate the role of slope movements in the development of flysch relief
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012