Podrobnosti záznamu

Název
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
Další názvy
    Hodnocení ohrožení svahovými nestabilitami a minotoring vybraných sesuvů ve Vnějších Západních Karpatech (Česká republika)
Autor
    Baroň, Ivo
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mass movement hazard in various environments
Poznámky
    Akce: 2005/10/20 ; Kraków
Výraz tezauru
    Slope failures, flysch, ground instability, Western Carpathians, hazard evaluation
Klíčové slovo
    Carpathians
    Czech
    Evaluation
    Flysch
    Hazard
    Instability
    Landslide
    Monitoring
    Republic
    Sites
    Slope
    Western
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje současný stav hodnocení ohrožení svahovými nestabilitami v české části Západních Karpat a několik interdisciplinárních případových studií této oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents the state of the slope instability hazard evaluation in the Czech portion of the Western Carpathians and some interdisciplinary case studies within this area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014