Podrobnosti záznamu

Název
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
Další názvy
    Hodnocení rizika svahových pohybů ve flyšových Západních Karpatech ve srovnání se standardy Evropské unie
Autor
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 3
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    landslide, earth flow,rock fall, landslide mapping, landslide hazard evaluation
Klíčové slovo
    Carpathians
    Commission
    Comparison
    Czech
    European
    Evaluation
    Flysch
    Hazard
    Instability
    Republic
    Slope
    Standards
    Western
Abstrakt (česky)
   Vytrvalé deště v červenci 1997 na severní Moravě a ve východních Čechách iniciovaly svahové pohyby, především ve flyšových sedimentech na V České republiky. Svahové pohyby hrají důležitou roli v modelování topografie reliéfu a způsobily přímé a nepřímé škody v krajině a na majetku.
Abstrakt (anglicky)
   The severe rainfalls in northern Moravia and eastern Bohemia in July 1997, triggered slope movements recordes partucurarly in the flysch rocks in eastern Czech Republic. Slope movements play an important role in topography modelling and cause great direct and indirect damages in countyside as well.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014