Podrobnosti záznamu

Název
    Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
Autor
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Czech geography at the dawn of the Millienium
Strany
    s. 199-209
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Svahové pohyby a povodně jako ukazatele narůstající heterogenity a biodiverzity krajiny na příkladu střední a východní Moravy
    Rozsah: 11 s.
Předmětová kategorie
    landscape heterogeneity and biodiversity
    slope deformations
    vegetation
Klíčové slovo
    Agents
    Biodiversity
    Central
    Disturbance
    Eastern
    Example
    Floods
    Heterogenity
    Increasing
    Landscape
    Moravia
    Movements
    Slope
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován charakterizování komplexníxh vazeb mezi vegetací a dynamikou geomorfologických činitelů (svahové pohyby zejména sesouvání a povodně) na střední a východní Moravě. Toto území náleží do Vnějších Západních Karpat, kde extrémní srážky v červenci 1997 způsobily rozsáhlé povodně - na řece Bečvě na střední Moravě a bylo aktivováno množství svahových deformací - Vsetínsko na východní Moravě. Na základě biogeografických výzkumů byly postulovány prognózy vývoje bioty. Svahové pohyby a povodně jsou významným disturbančním činitelem zvyšujícím heterogenitu a biodiversitu krajiny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012