Podrobnosti záznamu

Název
    Slope optimalization by the apriori integration methods
Údaj o odpovědnosti
    Petr Procházka
Další názvy
    Optimalizace svahů metodami apriorní integrace. - Optimalizacija sklonov metodami apriornogo integrirovanija
Autor
    Procházka, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Roč. 82
Strany
    s. 51-154
Rok
    1990
Poznámky
    32 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    mechanika hornin
    model matematický
    optimalizace
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    svahy
Klíčové slovo
    Apriori
    Integration
    Methods
    Optimalization
    Slope
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá výpočtem stability svahů metodami apriorní integrace využívanými zejména pro parametrické studie pomocí výpočetní techniky. Na základě těchto studií se dají vypracovat podklady pro optimalizaci svahů a jejich geometrických a geotechnických parametrů. Metoda se aplikuje na Pettersonův model, model s vlivem pórového tlaku, modifikovaný Bishopův model, model s vlivem statické podzemní vody a také model s vlivem proudící podzemní vody. Na základě podkladů z parametrických studií je ukázána možnost optimalizace svahů podle Pettersonova modelu. Na závěr se stručně popisuje model uvažující vliv zemětřesení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012