Podrobnosti záznamu

Název
    Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo
Další názvy
    Formy reliéfu na hlubokých sesuvech v české části flyšových Vnějších Západních Karpat
Autor
    Baroň, Ivo
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geomorphologica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 1
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Slope failures, geomorphic features, landslides, indicators, mass movements, hazard assessment
Klíčové slovo
    Carpathians
    Case
    Czech
    Deep-seated
    Features
    Flysch
    Landslides
    Slope-failure
    Study
    Vaculov-Sedlo
Abstrakt (česky)
   Text prezentující tvary reliéfu svahových deformací jako možných indikátorů aktivity a kinematiky svahových deformací
Abstrakt (anglicky)
   Text dealing with the slope failure features as the indicators of slope-movement activity and kinematics
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014