Podrobnosti záznamu

Název
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
Údaj o odpovědnosti
    Vojen Ložek, Ivan Horáček = Ivan Horáček
Další názvy
    Slovak Karst in the light of Quaternary Geology
Autor
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovenský kras
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 29-56
Rok
    1992
Poznámky
    4 obr., 5 fot., 3 tab., 47 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Předmětová skupina
    kvartér
    Mollusca
    paleomorfologie
    pliocén
    sedimenty jeskynní
    speleologie
    travertin
    Vertebrata
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Geologie
    Kras
    Kvartérní
    Slovenský
    Světle
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012