Podrobnosti záznamu

Název
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
Autor
    Coubal, Miroslav
    Málek, Jiří
    Prouza, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 73
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA205/97/1061, GA ČR
    Překlad názvu: Stream directions of the late-Palaeozoic andezitoidic lava flows of the Krkonoše Piedmont Basin and the localisation of their volcanic centres
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    andesitoidic lava flows
    Krkonoše Piedmont and Mnichovo Hradiště Basins
    volcanic centres
Klíčové slovo
    Andezitoidů
    Center
    Lávových
    Lokalizace
    Mladopaleozoických
    Podkrkonošských
    Proudů
    Směry
    Toku
    Vulkanických
Abstrakt (česky)
   Lávové proudy tekly do morfologických depresí permokarbonské podkrkonošské a mnichovohradišťské pánve z několika přívodních center, a ne z jediného vulkánu. Reliéf ve vrcholných fázích andezitoidového vulkanismu v podkrkonošské pánvi (v autunu) byl plochý. V některých případech lávové proudy stékaly z přívodního centra do několika směrů.
Abstrakt (anglicky)
   Assumed volcanic centres were localized in the Krkonoše Piedmont Basin as the result of a method based on measuring the long axes of the ellipsoidic vesicles of the basaltandesitic flows. Different directions of individual lava flows were proved.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012