Podrobnosti záznamu

Název
    Snow cover as a source causing pollution of streams
Další názvy
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov