Podrobnosti záznamu

Název
    Soil damage caused by acididc deposition - time course, present status and future prediction, including liming. Aplication of MAGIC model in Krkonoše and Slavkovský les Mts.
Další názvy
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les