Podrobnosti záznamu

Název
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
Údaj o odpovědnosti
    Josef Veselý, Vladimír Majer, Jan Kučera, Vladimír Havránek
Autor
    Havránek, Vladimír
    Kučera, Jan
    Majer, Vladimír
    Veselý, Josef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Applied geochemistry
Svazek/č.
    Vol. 16, no. 4
Strany
    p. 437-450
Rok
    2001
Poznámky
    10 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Appl. Geochem.
Předmětová skupina
    filtrace vody
    hydrochemie
    klastické částice
    koeficient rozdělovací
    koloid
    prvky hlavní
    prvky stopové
    voda povrchová
    znečištění
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Czech
    Elements
    Freshwaters
    Partitioning
    Solid-water
Abstrakt (anglicky)
   artitioning of 41 elements between solids and water was studied by filtration and dialysis in situ Czech freshwaters. Field-based distribution (partion) coefficients, KD, between suspended particulate matter (SPM) and filtrate ("dissolved" fraction) differed by 4 orders of magnitude. The highest KD values (log KD 2.01 l/g) were exhibited by Zr, Al, Ce, Pb, La, Ti, Fe, Sm, Th and Cr which are extremely insoluble in near-neutral water or generally poorly soluble (Zr, Ti). The KDs decrease with element and DOC loading due to the relative increase of the element in the low molecular fraction. Log KD mostly increased linearly with pH within a range from 3.5 to 9.KDU decreased at pH > 6 due to carbonate complexation. The colloidal fracion (> 1 kDa <0.4 um) in a reservoir with a pH of 6.8 was mainly preferred by Fe, Pb, Be, Nb, Y, Al, Ni, U and Zr.
   When the colloidal fraction is not differentiated from true solution, then incorrect information about partioning may be obtained and the highest KD may decreaseartitioning of 41 elements between solids and water was studied by filtration and dialysis in situ Czech freshwaters. Field-based distribution (partion) coefficients, KD, between suspended particulate matter (SPM) and filtrate ("dissolved" fraction) differed by 4 orders of magnitude. The highest KD values (log KD 2.01 l/g) were exhibited by Zr, Al, Ce, Pb, La, Ti, Fe, Sm, Th and Cr which are extremely insoluble in near-neutral water or generally poorly soluble (Zr, Ti). The KDs decrease with element and DOC loading due to the relative increase of the element in the low molecular fraction. Log KD mostly increased linearly with pH within a range from 3.5 to 9.KDU decreased at pH > 6 due to carbonate complexation.
   The colloidal fracion (> 1 kDa <0.4 um) in a reservoir with a pH of 6.8 was mainly preferred by Fe, Pb, Be, Nb, Y, Al, Ni, U and Zr. When the colloidal fraction is not differentiated from true solution, then incorrect information about partioning may be obtained and the h
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012