Podrobnosti záznamu

Název
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Gelifluction lobes at the protected natural monument Dobrá studně near Ochoz u Tišnova
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 11-12
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    geomorfologie
    kvartér Českého masivu
    mokřad
    ochrana přírody
    pleistocén
    soliflukce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ochoz u Tišnova (Blansko)
Klíčové slovo
    24-14
    Boskovice
    Dobrá
    Geliflukční
    Lokalitě
    Ochoz
    Památky
    Proudy
    Přírodní
    Soliflukční
    Studně
    Tišnova
Abstrakt (anglicky)
   On the protected locality of Dobrá studně near Ochoz u Tišnova existence of gelifluction lobes has been confirmed by geomorphological investigations. The lobes are thrusted on flat bottom of depression at foot of steep depression sides. Younger generation probably from the Late Würm have been distinguished from the older ones. The youngest lob occupies the highest position in centre of affected area 0,65 km by 0,22 km (0,18-0,20 km2). Its length is 110 m, width 50 m and height cca 10 m. Older lobes were transformed during the thrusting of the youngest lobes on the gelifluction terraces. Individual lobes are separated by slope depression of dell-like character with numerous blocks of gneiss. In front of the youngest lobe there is a small closed round wetland
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012