Podrobnosti záznamu

Název
    Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
Autor
    Holub, Karel
    Knejzlík, Jaromír
    Novotný, O.
    Rušajová, Jana
    Růžek, Bohuslav
Konference
    Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (7. : 02.11.2005-05.11.2005 : Ramzová, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 3, 3/143/
Strany
    s. 97-107
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR3cav_un_auth*0001439
    Překlad názvu: Některé vlastnosti seismických vln zaznamenané v oblasti Severní Moravy a Slezska
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    body waves
    Moravo-Silesian region
    surface waves
Klíčové slovo
    Features
    Moravia
    Northern
    Observed
    Seismic
    Silesia
    Territory
    Waves
Abstrakt (česky)
   Grantový projekt se zabýval v letech 2003-2005 studiem vlastností seismických vln a strukturou nejsvrchnější části zemské kůry. Jako zdroje seismických vln byly využívány odstřely v lomech a indukované seismické jevy. Uvedené jevy byly registrovány trvalými, dočasnými a přenosnými seismickými stanicemi. Metodou joint inversí fazí Pg/Sg a Wiechert-Herglotzovou byla zjišťována závislost rychlosti vln na hloubce a struktura nejsvrchnější části zemské kůry byla odvozena z disperzních křivek Rayleighových vln a testována na základě 1-D modelů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013