Podrobnosti záznamu

Název
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
Autor
    Konzalová, Magda
    Ziembińska-Tworzydlo, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae
Svazek/č.
    Roč. 64, 2/4
Strany
    s. 149-162
Rok
    2008
Poznámky
    Anotace : Některé taxony monokotylních pylů ze spodnomiocénních bazálních uhelných uloženin České a Polské části Žitavské (Zittau) pánve. Mikrostrukturní data exin vybraných monokotylních rostlin získaná v procházejícím světele (LM) a řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Kombinovaná pozorování monosulkátních nebo disulkátních a monoporátních pylů s retikulátním vzorem nebo perforovaným tektem prokázala detailní rozdíly v uspořádání perforací, muri a lakun, které pak byly podrobně charakterizovány. Pyly příbuzné monokotylním taxonům z čeledí Arecaceae (Palmae), Liliaceae a Sparganiaceae / Typhaceae byly hodnoceny ve vztahu k současným zástupcům Coryphoideae, Phoenicoideae, and Calamoideae mezi stromovitými a lianovitými palmami, Sparganium, Typha a cf. Liliaceae mezi bylinnými rostlinami. Chloranthaceae jsou zmíněny vzhledem k monoaperturátnímu pylu. Mimo to , všechny tyto taxony reprezentují nejrannější záznamy výskytu v pánvi. Doprovodná společenstva z bazálních uloženi
    n (s.l.) jsou shrnuta na Tab.1.
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    brown-coal
    fossil plants
    Miocene
    Monocots pollen
    Oligocene
    Oligocene/Miocene
    palaeobotany
    palynology
    Turów/Hrádek nad Nisou
    Żytawa (Zittau) Basin
Klíčové slovo
    Basal
    Basin
    Coaly
    Czech
    Deposits
    Lower
    Miocene
    Monocot
    Parts
    Polish
    Pollen
    Taxa
    Zittau
    Żytawa
Abstrakt (anglicky)
   LM and SEM exine microstructure data of selected monocots pollen are given. Combined LM/SEM observations of one or two sulcate and monoporate pollen with reticulate patterns or perforate tectum showed detailed differences in the arrangement of perforations, muri, and lacunae - which were then characterized in more detail. Pollens related to the monocot taxa of the families Arecaceae (Palmae), Liliaceae and Sparganiaceae / Typhaceae were assessed in relation to the modern representatives of Coryphoideae, Phoenicoideae, and Calamoideae amongst the trunk and liana palms, Sparganium, Typha, and cf. Liliaceae amongst herb plants. Chloranthaceae are mentioned from the aspect of monoaperturate pollen. In addition, all these taxa represent the earliest records and occurrences in the basin. The accompanying assemblages from the basal deposits (s.l.) are summarized in Table 1.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012