Podrobnosti záznamu

Název
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Říha
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
    Příspěvek k poznání paleohydrologických poměrů spodnobádenských (miocén) vápnitých jílů v okolí Brna
Autor
    Říha, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Vol. 15
Strany
    p. 157-163
Rok
    1993
Poznámky
    1 pl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    miocén-spodní
    Ostracoda
    paleohydrologie
    prostředí hlubokomořské
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Badenian
    Brno
    Lower
    Miocene
    Notes
    Paleohydrology
    Sea
    Vicinity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012