Podrobnosti záznamu

Název
    Some remarks to an emplacement mechanism of the West Carpathian paleo-Alpine nappes
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Jacko, Tibor Sasvári
Autor
    Jacko, Stanislav
    Sasvári, Tibor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 3
Strany
    s. 179-197
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    fundament
    internidy
    jaderná pohoří
    orogén
    příkrov
    Slovenské rudohoří
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathian
    Emplacement
    Mechanism
    Nappes
    Paleo-Alpine
    Remarks
    West
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje údaje potvrzují víceetapový vývoj alpinských struktur internid Západních Karpat. Pro nejstarší - paleoalpinskou etapu je typické časté zavlečení podkladu do příkrovů. Výrazný jižní trend její aktivace a objemově prostorové vztahy produktů svrchního pláště a kůry ukazují na překrývání centrální zóny orogenu s internidami gemerid a veporid. Z diskutovaných modelů přemístění s paleoalpskými typomorfními rysy je pro přesunutí příkrovů přijatelná kombinace mechanismu fluidního tlaku a zkrácení fundamentu. Jsou uvedeny představy o vývoji paleo- a mezoalpinských struktur.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012