Podrobnosti záznamu

Název
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Kavka
Další názvy
    Volcanic activity in lake environment of the North Bohemian brown-coal basin (references)
Autor
    Kavka, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Strany
    s. 151-152
Rok
    1997
Poznámky
    28 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    bibliografie
    historie geologie
    interakce voda-hornina
    kaolinizace
    prostředí lakustrinní
    severočeská pánev
    terciér
    uhelný revír
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
Klíčové slovo
    činnost
    Hnědouhelné
    Jezerním
    Literaturu
    Odkazy
    Pánve
    Prostředí
    Severočeské
    Sopečná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012