Podrobnosti záznamu

Název
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
Údaj o odpovědnosti
    G.D. Ananiašvili, Z.V. Sachelašvili, Ján Gašparik, Dionýz Vass, Anna Ondrejíčková, Ch.N. Purceladze, Ch. N. Purceladze
Autor
    Ananiašvilli, G. D.
    Gašparik, Ján
    Ondrejíčková, Anna
    Purceladze, Ch. N.
    Sachelašvili, Z. V.
    Vass, Dionýz
Jazyk
    rusky
Zdrojový dokument - monografie
    Sravnitel´naja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat
Strany
    s. 81-90
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eggenburg
    miocén
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Evropa
    SSSR-Gruzínská SSR
Klíčové slovo
    Eggenburgskim
    Jarusom
    Karpat
    Kavkaza
    Regiojarusa
    Sakaraulskogo
    Sopostavlenije
    Zapadnych
Abstrakt (česky)
   Z rozboru faunistických společenstev vyplývá, že sarakaulský regionální stupeň spodního miocénu Kavkazu měl užší sepětí s mořskou sedimentační pánví Středozemního moře, než s pánvemi Západních Karpat. Shoduje se s asociacemi molusk burdigalu. Sedimenty eggenburgu v Západních Karpatech představují pouze relikty původně rozsáhlého sedimentačního prostoru Centrální Paratethydy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012