Podrobnosti záznamu

Název
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
Údaj o odpovědnosti
    Martin Stach, Zdeněk Klika, Pavel Straka
Autor
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Stach, Martin
    Straka, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 10
Strany
    s. 18-24
Rok
    2004
Poznámky
    4 diagr., 7 tab.
    Bibliografie na s. 23-24
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    504.5
    553.5/.8
Skupina konspektu
    502
    552
Předmětová skupina
    cesium
    Český masiv
    horniny sedimentární
    kapacita výměny kationtů
    ložisko bentonitu
    odpad radioaktivní
    složení minerální
    sorpce
    studie experimentální
    zásobník podzemní
Geografické jméno
    Česká republika
    Maďarsko
    USA
Klíčové slovo
    Bentonitech
    Cs
    Horninách
    Sedimentárních
    Sorpce
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012