Podrobnosti záznamu

Název
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
Další názvy
    Sorption of Cu, Cr, Cd and Zn on the separated natural sorbents and their mixtures
Autor
    Kruml, Ondřej
    Müllerová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2006, zborník referátov
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2006/11/23 ; ŠGÚDŠ, Bratislava
Výraz tezauru
    sorption, heavy metals, Cu, Cr, Cd, Zn, batch experiment, calcite, kaolinite, peat, ferrihydrite
Klíčové slovo
    Cd
    Cr
    Cu
    Izolované
    Přírodní
    Směsi
    Sorbenty
    Sorpce
    Zn
Abstrakt (česky)
   Výrazným činitelem pro sorpci těžkých kovů je přítomnost kalcitu, který se uplatňuje jak při srážení sekundárních minerálů, tak při pufraci pH prostředí. Ze sledovaných materiálů měla nejlepší sorpční vlastnosti pro Cu, Cd, Cr a Zn rašelina a FeOOH.
Abstrakt (anglicky)
   Sorption of Cu, Cr, Cd and Zn on the separated natural sorbents and their mixtures
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014