Podrobnosti záznamu

Název
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
Údaj o odpovědnosti
    Hana Müllerová
Další názvy
    Sorption and desorption of Cd, Cr, Cu and Zn in the sedimentary rock environment
Autor
    Müllerová, Hana, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 117-119, Příl. 11
Rok
    2006
Poznámky
    2 tab. v textu, 2 diagr. v Příl. 11
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504.4
    55(1)
    550.4
    912
Skupina konspektu
    504
    552
    912
Předmětová skupina
    bahno
    chróm
    desorbce
    geologie environmentální
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    kadmium
    kovy těžké
    látky znečišťující
    mapa geologická
    měď
    pískovce
    rizika geologická
    sorpce
    studie experimentální
    Západní Karpaty
    zinek
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    24-13
    24-44
    34-22
    Bučovice
    Bystřice
    Cd
    Cr
    Cu
    Hodonín
    Horninovém
    Pernštejnem
    Prostředí
    Sorpce
    Uvolňování
    Zn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012