Podrobnosti záznamu

Název
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
Údaj o odpovědnosti
    Jan Toul, Josef Bezděk, Miloslava Kovářová, Zbyněk Boháček, Jaromír Hanák, Ján Milička, Pavel Müller
Autor
    Bezděk, Josef
    Boháček, Zbyněk
    Hanák, Jaromír
    Kovářová, Miloslava
    Milička, Ján
    Müller, Pavel
    Toul, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 78, no. 3
Strany
    p. 205-223
Rok
    2003
Poznámky
    8 diagr., 6 tab., 2 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Předmětová skupina
    absorbenty
    analýza statistická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    gel
    organická substance
    pesticidy
    písek
    pískovce
    polychlorované bifenyly
    prachovec
    sedimenty jezerní
    sorpce
    studie experimentální
    uhlík
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    znečištění
Geografické jméno
    Bučovice (Vyškov)
    ČR-Morava
    Hevlín (Znojmo)
    Horní Bečva (Vsetín)
    Stavěšice (Hodonín)
Klíčové slovo
    Hydrophobic
    Organic
    Pollutants
    Sediments
    Soils
    Sorption
Abstrakt (anglicky)
   Sorption interactions between selected hydrophobic organic pollutants as sorbates and various natural sorbents in two-phase systems sorbent - water were experimentally tested by means of both batch (static) and column elution (dynamic) methods. Relatively persistent priority pollutants such as polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene, anthracene and fluoranthene), organochlorinated pesticides (methoxychlor, hexachloroben-zene and lindane) and triazine herbicides (simazine and atrazine) were used as model hydrophobic sorbates. The collection of the examined natural sorbents included lake sediments, soils, reference samples of subsoil sedimentary rocks and some technical products as synthetic reference materials. By using batch methods, the distribution/sorption coefficients KD and/or parameters KF and 1/n of the Freundlich isotherm equation for the respective sorption systems were determined.
   In the case of natural sorbents with significant contents of organic matter, the corresponding normalised distribution/sorption coefficients KOC or KOC(F) were calculated and compared with known reference values of these parameters. On the basis of some observed differences between experimental and expected data, the role of organic matter and some other factors affecting the sorption processes, limitations of the simple model of hydrophobic sorption and reliability of sorption data are discussed. Elution sequences and phase distribution balances of the pollutants, determined by elutions of the sorbates with water from sorbent columns, also reflected differences in their sorption parameters in detail. In comparison with batch methods, however, the column methods are less effective and for numerous reasons unsuitable for the measurement of sorption parameters
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012