Podrobnosti záznamu

Název
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
Údaj o odpovědnosti
    Josef Holečko, Jiří Ptáček
Další názvy
    Determination of possible causes and mechanisms of mine tremors
Autor
    Holečko, Josef
    Ptáček, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
Strany
    s. 39
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    seizmologie
    těžba podzemní
    uhlí černé
Předmětová kategorie
    důlní otřes
    seizmoakustika
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Důlních
    Mechanismů
    Možnosti
    Otřesů
    Pravděpodobných
    Příčin
    Současné
    Stanovení
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012