Podrobnosti záznamu

Název
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
Údaj o odpovědnosti
    Barbara Stalmachová
Další názvy
    Current views of targets and procedures in the process of redeveloping landscape affected by exploitation of minerals
    Gegenwärtige Auffassungen der Ziele und Vorgänge im Prozess der Revitalisierung der durch Gewinnung der Bodenschätze betroffenen Landschaft
Autor
    Stalmachová, Barbara
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 11-19
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    504.05
    504.06
    622
Skupina konspektu
    502
    504
    622
Předmětová skupina
    diskuse
    negativní vlivy báňské činnosti
    nerostné suroviny
    obnova
    rekultivace
    revitalizace
    terminologie
    využití nerostných zdrojů
    využití území
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Cíle
    Dobýváním
    Krajiny
    Nerostných
    Ovlivněné
    Pohledy
    Postupy
    Procesu
    Revitalizace
    Současné
    Surovin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 5. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012