Podrobnosti záznamu

Název
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
Autor
    Holub, Karel
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
    Růžek, B.
Konference
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Strany
    s. 261-268
Poznámky
    Projekt: GA205/98/0858, GA ČR
    Překlad názvu: Present knowledge based on the seismic station Ostrava - Krásné Pole (OKC) operation
    Rozsah: 8 s.
Klíčové slovo
    Krásné
    OKC
    Ostrava
    Pole
    Poznatky
    Provozu
    Seismické
    Současné
    Stanice
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou popsány programové moduly pro přenos a zpracování seismických dat v operačním systému Linux. Současně jsou uvedeny příklady typové analýzy pro několik ohniskových oblastí důlních indukovaných seismických jevů a předběžné rychlostní charakteristiky oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   In the present contribution, description of software package for seismic data transmission and processing in OS Linux are given. Some examples of type analysis for several focal zones of mining induced seismic events and preliminary velocity characteristics are also presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012